วิธีแลกไอเทม
ตลิก
 • เปิดซี้ดซิม พร้อมเติมเงิน
  สะสมครบ 100 รับไอเทมทันที
  Sporty set - 15 days rental
  มูลค่า 210 บ.

  pubg-item1
 • ใช้งานซี้ดซิม ครบ 7 วัน
  รับไอเทม The Skulls Parachute
  15 days rental

  มูลค่า 88 บ.

  pubg-item1
 • ใช้งานซี้ดซิม ครบ 21 วัน
  รับไอเทม Biochemical Helmet
  15 days rental

  มูลค่า 114 บ.

  pubg-item1
 • ใช้งานซี้ดซิม ครบ 45 วัน
  รับไอเทม Hip Hop
  Jacket 15 days rental

  มูลค่า 105 บ.

  pubg-item1
 • ใช้งานซี้ดซิม ครบ 60 วัน
  รับไอเทม Special Ops Mask
  30 days rental

  มูลค่า 105 บ.

  pubg-item1
 • ใช้งานซี้ดซิม ครบ 90 วัน
  รับไอเทม Gift Set
  (Sporty set + Hip Hop
  Jacket + Parachute)
  30 days rental

  มูลค่า 1,380 บ.

  pubg-item1
 • เปิดเบอร์ใหม่ระบบรายเดือน
  U ZEED Package
  รับไอเทม Sporty set 15
  days rental

  มูลค่า 210 บ.

  pubg-item1
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
  ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน

  เมื่อเติมเงินครบ 100 บ. และจ่ายบิลตรง
  ตามกำหนด รับไอเทมฟรี นาน 12 เดือน
  รับไอเทม 2 Scrap of Classic Crate

  coupon มูลค่า 14 บ.

  pubg-item1

เงื่อนไข AIS ZEED รับไอเทม PUBGM

 • - สามารถกดรับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าซี้ดซิม (ระบบเติมเงิน) และ U ZEED Package (ระบบรายเดือน) ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลุกค้าใหม่เท่านั้น
 • - ลุกค้าใหม่ระบบเติมเงินสามารถกดรับ PUBGM ไอเทมเมื่อเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และต้องมีการเติมเงินสะสมครบ 100 บ.ในเดือนแรกเท่านั้น
 • - สำหรับลูกค้าใหม่ระบบเติมเงินซี้ดซิมที่มีอายุการใช้งานครบ 90 วัน จะได้รับ SMS จากทาง AIS เพื่อกดรับ PUBGM ไอเทม
 • - ลุกค้าใหม่ระบบรายเดือน U ZEED Package สามารถกดรับ PUBGM ไอเทมเมื่อจดทะเบียนสมัครโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
 • - สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ระบบเติมเงินซี้ดซิมหรือจดทะเบียนรายเดือน U ZEED Package หลังวันที่24 กุมภาพันธ์ 2562 ใช้งานครบ 90 วันเป็นต้นไปจะได้รับ รับไอเทมมูลค่า 14บ.ทุกเดือนๆ (นาน12 เดือน)
 • - สำหรับลูกค้าปัจจุบันทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนที่ใช้งานมาก่อนวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2562 จะได้รับไอเทมมูลค่า 14บ.โดยมีเงื่อนไขในการเติมให้เงินครบ 100บ.หรือจ่ายบิลตรงตามกำหนด จะได้รับไอเทมในเดือนถัดไป
 • - ทุกๆการกดรับสิทธิ์ PUBGM ไอเทม สามารถกดได้เมือได้รับ SMS ยืนยันจากทาง AIS
 • - สำหรับลูกค้าใหม่ระบบเติมเงินซี้ดซิมที่มีอายุการใช้งานครบ 7 วัน, 21 วัน, 45 วัน และ 60 วัน รับไอเทมได้เลยทันทีจากทาง AIS โดยนับจากวันที่เปิดใช้งานวันแรก หลังวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
 • - PUBGM ไอเทมไม่สามารถเปลื่ยนแปลงมูลค่าเป็นอย่างอื่นได้
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สมัคร  และรับสิทธิพิเศษ
จาก AIS ZEED เลย!

ดูวิธีการสมัครง่ายๆ ได้ที่นี่
howto_phone
img-rabbit-linepay-ico
img-rabbit-linepay-ais img-rabbit-linepay-ais
ส่วนลดจากการเติมเงิน
มูลค่า 30 บาท
img-rabbit-linepay-store img-rabbit-linepay-store
ส่วนลดจากบริการ
LINE STORE

มูลค่า 20 บาท
img-rabbit-linepay-web img-rabbit-linepay-web
ส่วนลดซื้อสินค้า
MEB e-Book Application

มูลค่า 50 บาท
img-rabbit-linepay-comico img-rabbit-linepay-comico
ส่วนลดการเติมคอยน์ผ่าน
Comico Application

มูลค่า 30 บาท
img-rabbit-linepay-razer img-rabbit-linepay-razer
ส่วนลดเติมเงินจาก Razer
มูลค่า 50 บาท
img-rabbit-linepay-dq img-rabbit-linepay-dq
ส่วนลด
จากร้าน Dairy Queen

มูลค่า 20 บาท
img-rabbit-linepay-m img-rabbit-linepay-m
ส่วนลด
จากร้าน McDonald’s

มูลค่า 50 บาท
img-rabbit-linepay-swensens img-rabbit-linepay-swensens
ส่วนลด
จากร้าน Swensen's

มูลค่า 50 บาท
เงื่อนไข +

เงื่อนไขการใช้ Rabbit LINE Pay คูปอง

 • 1. เฉพาะลูกค้าใหม่เปิดใช้บริการซี้ดซิมและยูซี้ดรายเดือน 250บ. พร้อมเปิดใช้บริการ Rabbit LINE Pay ตั้งแต่วันที่ 24 กพ 2562 – 31 พค 2562 โดยท่านจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 300 บาท หลังจากเปิดใช้บริการ
 • 2. รายการส่งเสริมการขาย คูปองส่วนลด Rabbit LINE Pay สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนลดการชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ตามที่กำหนดไว้ อาทิ บริการ LINE (LINE Store เฉพาะจ่ายด้วย e-wallet เท่านั้น) /ร้านค้าและบริการอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น)
 • 3. สำหรับคูปองจะมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับคูปองส่วนลด
 • 4. คูปองส่วนลด 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 บัญชี/สิทธิ์/เครื่อง/ท่าน ตลอดระยะเวลาของคูปองส่วนลดเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบัญชีอื่นได้
 • 5. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกใหม่และชำระค่าบริการผ่าน Rabbit LINE Pay เท่านั้น
 • 6. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
 • 7. สำหรับคูปองส่วนลดจะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มียอดการสั่งซื้อรวมมากกว่ามูลค่าของคูปองส่วนลดนั้นๆ
 • 8. หากท่านมีการซื้อสินค้าและบริการ และมิได้ใช้คูปองส่วนลดในการซื้อสินค้านั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการดังกล่าว เพื่อขอทำการชำระเงินใหม่พร้อมกับใช้คูปองส่วนลด
 • 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 10. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

สำหรับส่วนลดมูลค่ารวม 300 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • • ส่วนลดเติมเงินเอไอเอส One-2-Call! มูลค่ารวม 30 บาท
 • • บริการ LINE services ส่วนลดมูลค่ารวม 20 บาท เฉพาะจ่ายด้วย e-wallet เท่านั้น
 • • ส่วนลดซื้อสินค้า MEB e-Book application มูลค่ารวม 50 บาท
 • • ส่วนลดเติมเงินผ่าน Comico application มูลค่ารวม 30 บาท
 • • ส่วนลดเติมเกมผ่านช่องทาง MOL (Money Online) มูลค่ารวม 50 บาท
 • • ร้าน Dairy Queen ส่วนลดมูลค่ารวม 20 บาท
 • • ร้าน McDonald’s ส่วนลดมูลค่ารวม 50 บาท
 • • ร้าน Swensen's ส่วนลดมูลค่ารวม 50 บาท