กิจกรรม ZEED SIM ชวนฟินจิ้นติดขอบเวที รับบัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage
25 เมษายน 2561
  share  

เปิดประสบการณ์สุดฟิน ไม่จิ้นไม่ได้แล้วกับงาน SOTUS The Memories Live on Stage
ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ที่ Thunder Dome เมืองทองธานี ที่
จะพาคุณไปร่วมฟินกับคอนเสิร์ตของเหล่านักแสดงจาก SOTUS The Series
โดยบอกเราหน่อยว่า คุณคิดว่าฉากใดใน SOTUS The Series ซี้ดที่สุด เพราะเหตุใด?

ข้อความพร้อมเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการ จะได้รับบัตรเข้างาน
รางวัลที่ 1 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท (VIP) จำนวน2 รางวัล
รางวัลที่ 2 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 3 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 4 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล ( 2 ที่นั่ง ต่อ 1 รางวัล)

*พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม เท่านั้น

 

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. ระบุข้อความพร้อมเหตุผลในเว็บไซต์ www.zeedsim.com ว่า คุณคิดว่าฉากใดใน SOTUS The Series ซี้ดที่สุด เพราะเหตุใด
 2. พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม ของคุณ
 3. ร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 เวลา 23.59 น.
 4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความพร้อมเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด และปฏิบัติตามกติกาถูกต้อง ณ อาคาร AIS Tower 1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 น.
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 น. ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ AIS One-2-Call! และ www.zeedsim.com
 6. ผู้ได้รับคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท (VIP) จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 4 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
  • รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล
 7. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บูธกิจกรรมของ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม บริเวณหน้างาน SOTUS The Memories Live on Stage ณ Thunder Dome เมืองทองธานี วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยแสดงบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้ระบุไว้
 8. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
 9. ผู้ร่วมกิจกรรม1 ท่าน สามารถส่งข้อความพร้อมเหตุผลได้ไม่จำกัดจำนวนข้อความ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 10. พนักงาน AIS, AWN, บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 12. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดใช้ข้อความด้วยถ้อยคำสุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ aisactivity@gmail.com
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
Comment
icon_btnfb Login with Facebook
Comments