ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage จากกิจกรรม ZEED SIM ชวนฟินจิ้นติดขอบเวที
3 พฤษภาคม 2561
  share  

รายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage จากกิจกรรม ZEED SIM ชวนฟินจิ้นติดขอบเวที ทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

รางวัลที่ 1 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท (VIP) จำนวน 2 รางวัล

1. Namtip Ttiipp

2. เธอ ฉัน

รางวัลที่ 2 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. Siraprapa Mongkhonchuong

2. Supat Muangdoung

3. Anc Hi Sa

รางวัลที่ 3 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. Hare D Morakot

2. Suwarin Adulsiripak

3. An Noor

รางวัลที่ 4 บัตรเข้าร่วมงาน SOTUS The Memories Live on Stage สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล 

1. SingtoKrist KristSingto

2. Chonticha Chuakumpeng

3. กุลวรา บุ่งศรี

ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 11 ท่าน ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บูธกิจกรรม ZEED SIM บริเวณหน้างาน SOTUS The Memories Live on Stage ณ Thunder Dome เมืองทองธานี วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยแสดงบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้ระบุไว้