ซิ้ดซิมให้คุณได้อินและฟินกับสิงโต นำโชค กับ AIS One-2-Call! ZEED SIM Present SINGTO NUMCHOK JUST HAVE FUN DAY The Opening Album Concert 26 พ.ค. 2561 เวลา 15.00-19.30 น. ที่ Flow House สุขุมวิท 26
17 พฤษภาคม 2561
  share  

ลูกค้า เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม เข้ามาตอบคำถามพร้อมแสดงเหตุผลในเว็บไซต์ www.zeedsim.com ว่า “คุณอยากให้สิงโต นำโชคเล่นอูคูเลเล่ เพลงไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด?”
ข้อความและเหตุผล ที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด มีสิทธิ์รับ บัตรเข้าร่วมงาน 30 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับผู้แสดงตนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม เท่านั้น
 2. ตอบคำถามพร้อมแสดงเหตุผลในเว็บไซต์ www.zeedsim.com ว่า คุณอยากให้สิงโต นำโชคเล่นอาคูเลเล่ เพลงไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด?  และระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม ของคุณ
 3. ร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 18  พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.
 4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความพร้อมเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด และปฏิบัติตามกติกาถูกต้อง ณ อาคาร AIS Tower 1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 น.
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ AIS One-2-Call! และ www.zeedsim.com
 6. ผู้ได้รับคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน AIS One-2-Call! ZEED SIM Present SINGTO NUMCHOK JUST HAVE FUN DAY The Opening Album Concert จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
 7. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บูธกิจกรรมของ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ซี้ดซิม บริเวณหน้างาน AIS One-2-Call! ZEED SIM Present SINGTO NUMCHOK JUST HAVE FUN DAY The Opening Album Concert ณ ร้าน Flow House สุขุมวิท 26 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.30 น. เท่านั้น โดยแสดงบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้ระบุไว้ หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่มารับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 8. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
 9. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถส่งข้อความพร้อมเหตุผลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 10. พนักงาน AIS, AWN, บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 12. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดใช้ข้อความด้วยถ้อยคำสุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ zeedsim.aisone2call@gmail.com
 13. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
Comment
icon_btnfb Login with Facebook
Comments