เงื่อนไข
 • แพ็กเกจนี้สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 17-24 ปี เท่านั้น ที่ขอรับสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาที่ระบุว่ายังคงสถานะนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสามารถรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร เท่านั้น (รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล)
 • ชื่อจดทะเบียนหมายเลขเอไอเอสรายเดือนตรงกันกับชื่อ-นามสกุลในบัตรนักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์
 • เฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ระบบรายเดือน ลูกค้าย้ายค่าย และ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย & VDO Call นาทีละ 0.69 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) , SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 3 บ.
 • อินเทอร์เน็ตใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 kbps สำหรับแพ็กเกจ 450 และ 550 บ.
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด สำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน AIS PLAY, VIU, JOOX, Game PUBG, Game ROV, Game Free Fire, Game Ragnarok, Game Speed Drifters, LINE, Facebook, Instagram, Twitter, VOOV, Tiktok เท่านั้น
 • อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน AIS PLAY, VIU, JOOX ใช้งานไม่จำกัด ที่ความเร็ว 7.2 Mbps.
 • อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน VOOV ใช้งานไม่จำกัด ที่ความเร็ว 2 Mbps.
 • อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน Game PUBG, Game ROV, Game Free Fire, Game Ragnarok, Game Speed Drifters, LINE, Facebook, Instragram, Twitter, Tiktok ใช้งานไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps
 • สิทธิ์โทรฟรี AIS สามารถโทรฟรีได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 1 ชม. ค่าโทรส่วนเกินและโทรเครือข่ายอื่นนาทีละ 0.69 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งาน WiFi บนเครือข่ายของ .@ AIS SUPER WiFi และ AIS SMART Login ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ กรณีลืม Username และ Password สามารถขอใหม่ได้โดยการกด *388*1# (ไม่เสียค่าบริการ)
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการใช้งานแอป Facebook
 • คุณสามารถใช้งาน Facebook ได้ไม่อั้นผ่านทางแอปพลิเคชั่น Facebook หรือ เว็บไซต์ m.facebook.com หรือ แอปพลิเคชั่น Facebook messenger
 • ค่าบริการและค่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Facebook จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 • Facebook Call (VoIP ใน Facebook Messenger) ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 • การกดลิงก์ไปหน้า Instagram จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1MB/ 1.5 บาท
 • หากมีการใช้งานแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือลิงก์อื่นๆ นอกเหนือจากการใช้งาน Facebook ที่ระบุไว้ รวมถึงการ Check-in, share location, ดูคลิป YouTube และการเข้าเว็บไซต์ m.facebook.com ผ่าน Browser Nokia Ovi และ Opera mini จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้งานจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1MB/ 1.5 บาท
  (ไม่รวม VAT)
 • สามารถใช้ได้ทั้ง iOS, Android, Symbian, JAVA และอื่นๆ ที่รองรับ AIS ด้วยความเร็ว 384 kbps
 • Facebook Unlimited Package ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแพ็กเกจเสริม Internet แบบคิดตามระยะเวลาใช้งานเป็นนาที, แพ็กเกจ Multi-SIM, BlackBerry หากต้องการสมัครแพ็กเกจ Facebook Unlimited Package กรุณายกเลิก
  แพ็กเกจข้างต้นก่อน
เงื่อนไขการใช้งานแอป LINE
 • Line Unlimited Package เป็นบริการเสริมที่ให้ผู้ใช้บริการ AIS สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแชท ส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง สนทนากลุ่ม ดาวน์โหลด และส่งสติ๊กเกอร์ เล่น Timeline ได้ไม่จำกัด ผ่าน Line แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน Line แอปพลิเคชั่น ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ AIS
 • สามารถใช้ได้ทั้ง iOS, Android, Symbian, JAVA และอื่นๆ ที่รองรับ AIS และ Line แอปพลิเคชั่น ด้วยความเร็ว 384 kbps
 • ค่าบริการและค่าดาวน์โหลด Line แอปพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Line แพ็กเกจนี้ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1 MB/ 1.5 บาท (ไม่รวม VAT)
 • การใช้ฟังก์ชั่น Share Location ใน Line แอปพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Line แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1 MB/ 1.5 บาท (ไม่รวม VAT)
 • การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงก์ที่ไปเปิดนอก Line แอปพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการ Line แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1 MB/ 1.5 บาท (ไม่รวม VAT)
 • บริการเสริมนี้ไม่รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ
 • ผู้ใช้บริการ MultiSIM จะไม่สามารถใช้งานบริการเสริมนี้ได้
 • ไม่สามารถใช้บริการเสริมนี้ได้กับแพ็กเกจเสริมที่คิดเป็นนาที, BlackBerry, แพ็กเกจ i-Fair, MultiSIM, TOT และ
  NETSIM GO
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการ auto update หรือ run background ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หรือ 1 MB/1.5บาท (ไม่รวม VAT)
เงื่อนไขการใช้งานแอป Viu และ Game
 • แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 9.0 ขึ้นไป
แพ็กเกจรายเดือนสำหรับนักศึกษา ย้ายค่าย เปิดเบอร์ใหม่ และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
เงื่อนไข
 • แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าระบบเติมเงินที่ใช้ ZEED SIM และ S-Cool ZEED SIM ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่ใช้ U ZEED Package ราคา 225 บาท และ 250 บาท เท่านั้น
 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • แพ็ก 1 วัน สิทธิ์โทรฟรีใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ภายใน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร
 • แพ็ก 7 วัน สิทธิ์โทรฟรีใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 7 นับจากวันที่สมัคร สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับจากเวลาสมัคร
 • แพ็ก 15 วัน สิทธิ์โทรฟรีใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 15 นับจากวันที่สมัคร สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากเวลาสมัคร
 • อินเทอร์เน็ตใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 128 kbps ตามอายุการใช้งานแต่ละแพ็กเกจ นับจากเวลาที่สมัคร
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด สำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน AIS PLAY, VIU, JOOX, Game PUBG, Game ROV, Game Free Fire, Game Onmyoji, LINE, Facebook, Instagram, Twitter, VOOV เท่านั้น
 • อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน AIS PLAY, VIU, JOOX ใช้งานไม่จำกัด ที่ความเร็ว 7.2 Mbps.
 • อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน VOOV ใช้งานไม่จำกัด ที่ความเร็ว 2 Mbps.
 • อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน Game PUBG, Game ROV, Game Free Fire, Game Onmyoji, LINE, Facebook, Instragram, Twitter ใช้งานไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps.
 • สิทธิ์ที่ได้รับสามารถใช้ได้ทั้ง 3G และ 4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ สิทธิ์โทรฟรีใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตหมดอายุภายใน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร
 • สิทธิ์โทรฟรี AIS สามารถโทรฟรีได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 1 ชม. ค่าโทรส่วนเกิน และโทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 1 บาท
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งาน WiFi บนเครือข่ายของ .@ AIS SUPER WiFi และ AIS SMART Login
 • ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
 • กรณีลืม Username และ Password สามารถขอใหม่ได้โดยการกด *388*1# (ไม่เสียค่าบริการ)
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการใช้งานแอป Facebook
 • คุณสามารถใช้งาน Facebook ได้ไม่อั้นผ่านทางแอปพลิเคชั่น Facebook หรือ เว็บไซต์ m.facebook.com หรือ แอปพลิเคชั่น Facebook messenger
 • ค่าบริการและค่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Facebook จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 • Facebook Call (VoIP ใน Facebook Messenger) ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 • การกดลิงก์ไปหน้า Instagram จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1MB/ 1.5 บาท
 • หากมีการใช้งานแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือลิงก์อื่นๆ นอกเหนือจากการใช้งาน Facebook ที่ระบุไว้ รวมถึงการ Check-in, share location, ดูคลิป YouTube และการเข้าเว็บไซต์ m.facebook.com ผ่าน Browser Nokia Ovi และ Opera mini
  จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม
  Facebook แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้งานจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1MB/ 1.5 บาท
  (ไม่รวม VAT)
 • สามารถใช้ได้ทั้ง iOS, Android, Symbian, JAVA และอื่นๆ ที่รองรับ AIS ด้วยความเร็ว 384 kbps
 • Facebook Unlimited Package ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแพ็กเกจเสริม Internet แบบคิดตามระยะเวลาใช้งานเป็นนาที, แพ็กเกจ Multi-SIM, BlackBerry หากต้องการสมัครแพ็กเกจ Facebook Unlimited Package กรุณายกเลิก
  แพ็กเกจข้างต้นก่อน
เงื่อนไขการใช้งานแอป LINE
 • Line Unlimited Package เป็นบริการเสริมที่ให้ผู้ใช้บริการ AIS สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแชท ส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง สนทนากลุ่ม ดาวน์โหลด และส่งสติ๊กเกอร์ เล่น Timeline ได้ไม่จำกัด ผ่าน Line แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน Line แอปพลิเคชั่น ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ AIS
 • สามารถใช้ได้ทั้ง iOS, Android, Symbian, JAVA และอื่นๆ ที่รองรับ AIS และ Line แอปพลิเคชั่น ด้วยความเร็ว 384 kbps
 • ค่าบริการและค่าดาวน์โหลด Line แอปพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Line แพ็กเกจนี้ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1 MB/ 1.5 บาท (ไม่รวม VAT)
 • การใช้ฟังก์ชั่น Share Location ใน Line แอปพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Line แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1 MB/ 1.5 บาท (ไม่รวม VAT)
 • การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงก์ที่ไปเปิดนอก Line แอปพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการ Line แพ็กเกจนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ หรือ 1 MB/ 1.5 บาท (ไม่รวม VAT)
 • บริการเสริมนี้ไม่รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ
 • ผู้ใช้บริการ MultiSIM จะไม่สามารถใช้งานบริการเสริมนี้ได้
 • ไม่สามารถใช้บริการเสริมนี้ได้กับแพ็กเกจเสริมที่คิดเป็นนาที, BlackBerry, แพ็กเกจ i-Fair, MultiSIM, TOT และ
  NETSIM GO
 • กรณีผู้ใช้บริการใช้บนเครื่องมือถือที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มีการ auto update หรือ run background ของเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หรือ 1 MB/1.5บาท (ไม่รวม VAT)
เงื่อนไขการใช้งานแอป Viu และ Game
 • แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 9.0 ขึ้นไป
ซื้อเลย คลิก